Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-04 17:10:49 przez system

Strażacy rozdają czujki tlenku węgla

Zagrożenie ze strony tlenku węgla staje się coraz bardziej wyraźne, a mrozy, które właśnie dotarły dodatkowo to zagrożenie potęgują.

Mimo prowadzonych kampanii informacyjnych o zagrożeniu ze strony „cichego zabójcy”, jak również porad o sposobach zabezpieczania się, na terenie naszego powiatu zanotowano w obecnym okresie grzewczym już 3 interwencje, na szczęście nikt nie uległ zatruciu.

W ramach prowadzonej akcji NIE dla czadu, we współpracy z wojewodą małopolskim, Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do wyposażania domów osób starszych, chorych lub niedołężnych w czujki dymu, których zakup został sfinansowany przez PZU SA. Na terenie powiatu bocheńskiego do akcji przystąpiły dwie gminy tj. Nowy Wiśnicz oraz Drwinia, które wyposażyły najbardziej potrzebujących w czujki dymu oraz tlenku węgla. Komenda Powiatowa PSP w Bochni przekazała łącznie 28 czujek, które w sposób znaczący pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo osób i ustrzec przed zarówno zatruciem tlenkiem węgla, jak również pożarem.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem).

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. W związku
z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki wentylacyjne, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Do zatruć często dochodzi w nowowyremontowanych mieszkaniach z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna
i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne nie oddycha - brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii.

Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową funkcją czujki tlenku węgla (czadu) jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję użytkownika w sytuacji zagrożenia życia. Tego typu czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
•- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
•- rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia, - wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe –999, straż pożarna –998 lub 112),
- jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.