Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-27 15:24:10 przez system

Strażacy świętowali – i awansowali

W poniedziałek 26 maja na dziedzińcu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się obchody święta Dnia Strażaka.

Udział w obchodach wzięli m. in. posłowie na Sejm RP Elżbieta Achinger i Włodzimierz Bernacki, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Mróz, władze samorządowe, wśród nich starosta Jacek Pająk, burmistrz Stefan Kolawiński, wicestarosta Tomasz Całka, przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło, przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bochni Ludwik Węgrzyn, wójtowie gmin powiatu bocheńskiego oraz przedstawiciele policji i straży miejskiej.

Szef bocheńskiej straży podziękował wszystkim strażakom oraz pracownikom za ich odpowiedzialną służbę, trud i poświęcenie, składając jednocześnie wyrazy uznania i życząc dalszych sukcesów w służbie.

Podczas uroczystości przyznane zostały liczne awanse, medale i odznaczenia za wzorową realizację zadań służbowych, także współpracę i współdziałanie, którym jest rozwój i umocnienie ochrony przeciwpożarowej w powiecie bocheńskim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi mł. bryg. Mirosława Mroczka

Minister spraw wewnętrznych nadał:
- Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - druhowi Ludwikowi Węgrzynowi
- Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - bryg. Maciejowi Wolakowi
- Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:
st. asp. Grzegorzowi Gacowi
st. kpt. Barbarze Kicy
mł. ogn. Jarosławowi Obrałowi
st. asp. Leszkowi Trąbie

Minister spraw wewnętrznych nadał stopień:
- starszego kapitana - kpt. Gerardowi Wydrychowi
- młodszego kapitana:
asp. Tomaszowi Górce
st. asp. Pawłowi Jajecznicy
asp. Dominikowi Węgrzynowskiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
- starszego aspiranta: asp. Leszkowi Trąbie
- aspiranta:
mł. asp. Krzysztofowi Cieśli
mł. asp. Jarosławowi Jarmule

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży nadał stopień:
- starszego ogniomistrza - ogn. Romanowi Jurkowi

 • ogniomistrza:
  mł. ogn. Stanisławowi Dudkowi
  mł. ogn. Robertowi Surmie

 • młodszego ogniomistrza:
  st. sekc. Tomaszowi Anielskiemu
  st. sekc. Tomaszowi Bujakowi

 • starszego sekcyjnego:
  sekc. Bartłomiejowi Łąckiemu
  sekc. Grzegorzowi Mocię
  sekc. Krzysztofowi Satole
  sekc. Robertowi Trojanowskiemu
  sekc. Jarosławowi Wąsikowi

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w drodze szczególnego wyróżnienia nadał przedterminowo stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Marcinowi Biłosowi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni nadał stopień starszego strażaka str. Mateuszowi Tworzyszle

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – wyróżniło Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa st. kpt. Witolda Sajakam, a dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został mł. bryg. Grzegorz Cieśla.