Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-06 20:38:24 przez system

Strefa Aktywności w Gorzkowie nabiera rumieńców

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację projektu pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Gorzków, gmina Bochnia” w procedurze "Zaprojektuj i wybuduje".Projekt ma być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jak czytamy w opisie zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektu i uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Gorzków, gmina Bochnia” zgodnie z wstępnymi założeniami technicznymi dla inwestycji opisanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: www.bochnia-gmina.pl".

Strefa aktywności gospodarczej w Gorzkowie ma być gotowa do 31 maja 2019 r.

Oferty można składać do 2018-01-04, godzina: 10:00.

Więcje o przetargu można przeczytać tutaj.