Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-04 05:54:17 przez system

Strumień pieniędzy na bocheńszczyznę

46 wniosków o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych w ramach ?Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011? otrzyma dotacje. Wśród szczęśliwców są miasto Bochnia i powiat bocheński.

W ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" samorządy mogły starać się o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych. Do 21 listopada do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego można było składać wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych. Łącznie wpłynęło 166 wniosków o przyznanie dotacji, tzw. "schetynówek". 22 powiaty złożyły 38 wniosków na łączną kwotę ponad 61,5 mln zł. Gminy złożyły 128 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 85,5 mln zł. W sumie małopolskie samorządy starały się o ponad 147 mln zł.
Wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oceniała komisja, składająca się z przedstawicieli wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji. Komisja również dokonała wyboru tych inwestycji, które otrzymają dofinansowanie. W wyniku weryfikacji 14 wniosków z 11 powiatów oraz 32 wnioski z gmin otrzymają dofinansowanie. Wśród tych, którym się powiodło, są miasto Bochnia i powiat bocheński.

Miasto występowało o kwotę 3 mln i takąż kwotę mu przyznano. Jego wniosek został sklasyfikowany na 9 miejscu.

Powiat złożył dwa wnioski i oba załatwiono pozytywnie. Na drogę Stare Rybie-Tarnawa- Grabie-Łapanów otrzymał 1,094 mln zł (wniosek został sklasyfikowany na 3 miejscu), a na drogę Nowy Wiśnicz-Kobyle — 738 tys. zł (miejsce 7).

W sumie na nasz teren spłynie 4 mln 832 tys. zł z całej dotacji na województwo małopolskie, wynoszącej 62,5 mln zł.