Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-05-06 14:02:56 przez system

Święto 3 Maja w Bochni

Tegoroczne święto 3 Maja, obchodzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791, jak co roku miało dwojaki charakter. Cześć oficjalną rozpoczęto podczas mszy św. w Bazylice św. Mikołaja o godz. 10:30 sprawowanej w intencji Ojczyzny, Powiatu i Miasta. Po niej złożono kwiaty pod tablicą generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W tym samym czasie rozpoczęła się coroczna Majówka w Parku Rodzinnym Uzbornia.

Od godz. 10:00 na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia i amfiteatru rozpoczęły się imprezy, gry i zabawy związane z 228. rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyły się m.in.: Turniej Szachów Błyskawicznych, gry i zabawy sportowe, pokaz modeli lotniczych, 3-majowa gra terenowa, blok artystyczny. Dużo działo się także na scenie amfiteatru. Wystąpili m. in.: uczniowie Sary Rynowskiej, uczniowie Bartłomieja Rajskiego, tancerze Jazz Dance Center oraz Magdaleny Czechowskiej-Gauden oraz chór „Złota Jesień”. Otwarta była także strzelnica LOK przy ul. Strzeleckiej w Bochni gdzie trwały otwarte zawody strzeleckie połączone z piknikiem rodzinnym. Dla uczczenia 3-majowego święta wszyscy zgromadzeni w amfiteatrze utworzyli "żywą flagę". Tutaj też odbyła się druga część oficjalnej części uroczystości. Starosta bocheński Adam Korta jak i Burmistrz Miasta Stefan Kolawiński wygłosili okolicznościowe przemówienia przypominające okoliczności i historię uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji w maju w 1791.

Do odbycia się tegorocznej majówki przyczyniło się kilku organizatorów: Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Miasta Bochnia, Miejski Dom Kultury w Bochni oraz działające przy nim sekcje, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych oraz Hufiec ZHP Bochnia.

Foto: Łukasz Chojecki - UM