Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-08 21:37:27 przez system

Symbole Światowych Dni Młodzieży przybyły do Bochni

W niedzielę 8 maja przybyły do naszego miasta Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego Salus Populi Romani - symbole Światowych Dni Młodzieży, podarowane młodym ludziom z całego świata przez św. Jana Pawła II.

W uroczystości uczestniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz, duchowieństwo z Bochni oraz sąsiednich parafii oraz liczni wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, którym przypadł w udziale zaszczyt wniesienia symboli z Placu Sanktuaryjnego do Bazyliki.

W trakcie koncelebrowanej mszy św. kazanie wygłosił bp. Leszkiewicz. Skoncentrował się na aspekcie duchowego przygotowania do czekających nas wielkich wydarzeń pod koniec lipca. Jak powiedział - bardzo się cieszy z faktu, że do Bochni i jej okolic przyjadą Hiszpanie, bo przyjeżdżają do kraju, który jest im przedstawiany jako silny wiarą. Nasi goście będą chcieli jej zaczerpnąć, będąc przyjmowani w naszych domach. Tylko - tu hierarcha zaakcentował swe obawy - czy na pewno jesteśmy gotowi podzielić się z nimi naszym przywiązaniem do prawd Ewangelii? czy sami jesteśmy przygotowani na te wielkie Dni? Ważne są przygotowania logistyczne: dbałość o to, by goście mieli gdzie spać i co jeść, by w miarę bez problemów mogli się przemieszczać, ale o wiele ważniejsza jest nasza duchowa przemiana, otwartość na przyjęcie łaski uświęcającej, poprzez która Bóg wskazuje nam drogi do zbawienia.

Po zakończeniu mszy rozpoczęło się całonocne czuwanie. Program peregrynacji symboli ŚDM na poniedziałek 9 maja wygląda następująco:

6.00, 7.00, 8.00 – Msze św. parafialne
9.00 - Msza św. dla Gimnazjum nr 1 i wyjście symboli do szkół średnich i Gimnazjum nr 2
10.00 - Przejazd Symboli z Bazyliki św. Mikołaja do II Liceum Ogólnokształcącego
10.45 - wymarsz młodzieży do Zespołu Szkół nr 3 (Ekonomik)
11.30 - Zespół Szkół nr 3 (Ekonomik)
12.00 - Wymarsz młodzieży do I Liceum Ogólnokształcącego
12.15 - I Liceum Ogólnokształcące
12.45 - Wymarsz młodzieży do Zespołu Szkół nr 2 (Budowlanka)
13.00 - Zespołu Szkół nr 2 (Budowlanka)
13.30 - Wymarsz młodzieży do Gimnazjum nr 2
14.00 - Gimnazjum nr 2
14.30 - Przejście do Kościoła św. Pawła Apostoła w Bochni
15.00 - Godzina Miłosierdzia w Parafii św. Pawła Apostoła w Bochni
15.30 - Pożegnanie Symboli ŚDM

Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” został wykonany w 1983 roku. Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez cały czas trwania jubileuszu. Poprosili papieża by przekazał im krzyż po zakończeniu obchodów. Ojciec Święty spełnił ich prośbę i w Niedzielę Zmartwychwstania powierzył im Krzyż Roku Świętego.

Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie borykającej się ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też niewielkie szkoły, szpitale i więzienia.

Z kolei obraz Matki Bożej Salus Populi Romani należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek „Wybawicielka Ludu Rzymskiego” sięga wydarzeń z końca VI wieku, kiedy mieszkańców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał na niebie anioła, chowającego karzący miecz, a wkrótce potem zaraza ustąpiła.

Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.

Trzy lata później, podczas dnia młodzieży w wymiarze diecezjalnym, papież powierzył młodym kopię ikony, by wraz z krzyżem wędrowała po świecie.