Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-06-02 04:54:06 przez system

Szansa Wyjścia

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczął nabór beneficjentów do projektu ?Szansa Wyjścia? w ramach pilotażowego programu ?Trener Pracy? - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Aktualny nabór prowadzony będzie do końca 2009 roku.

Podstawowym celem projektu jest przełamanie bierności osób niepełnosprawnych, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować na rynku pracy.
Do udziału w projekcie zaproszone są osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni, niepozostające w zatrudnieniu lub uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej:
• upośledzeni umysłowo z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
• po przejściu kryzysu psychicznego z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
• niepełnosprawni ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
• niewidomi lub niesłyszący z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

Zadania projektu realizuje działająca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni Agencja Pracy Osób Niepełnosprawnych (APON). Specjaliści zatrudnieni w APON (trenerzy pracy, doradca zawodowy i psycholog) podejmują działania w celu podniesienia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, poprawy ich samooceny i wiary we własne siły.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 — 2010 przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Praca specjalistów APON od początku realizacji projektu do kwietnia 2009 r. przyniosła następujące rezultaty: spośród 19 osób, które przystąpiły do projektu:
• 8 osób podjęło zatrudnienie
• 2 osoby odbywają staż
• 3 osoby oczekują na staż
• 2 osoby odbyły szkolenie zawodowe
• 4 osoby są przygotowywane do roli pracownika

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3 do Agencji Pracy Osób Niepełnosprawnych w godz.8-16 w poniedziałki oraz 7-15 od wtorku do piątku.