Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-01 00:41:40 przez system

Szczęśliwy finał poszukiwań starszego mężczyzny

W dniu niedziele 24 września w późnych godzinach popołudniowych Komenda Powiatowa Policji w Bochni została powiadomiona, że kilka godzin wcześniej w miejscowości Bratucice, starszy - prawie 80 letni mężczyzna wyszedł do lasu nie powrócił do domu. Wymieniony miał problemy z pamięcią. Istniało duże prawdopodobieństwo, że zagubił się w lesie i nie wie jak powrócić do miejsca zamieszkania. Ze względu na okoliczności zaginięcia tj. teren leśny, zapadający zmrok oraz stosunkowo niską temperaturę i silnie padający deszcz a także podeszły wiek zaginionego istniało realne zagrożenie dla zdrowia i życia mężczyzny.


W celu prowadzenia akcji poszukiwawczej w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. Zwrócono się również o pomoc do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o skierowanie na miejsce plutonu alarmowego ze stanu Oddziałów Prewencji Policji KWP w Krakowie. Wykorzystano także psa tropiącego ze stanu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W akcji brali również udział strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w akcji poszukiwawczej brało udział 68 funkcjonariuszy w tym 41 policjantów oraz 27 strażaków, a także sąsiedzi zaginionego. Prowadzona akcja zakończyła się sukcesem. O godzinie 21 na terenie lasu w miejscowości Bratucice biorący udział w akcji policjanci ze stanu Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu odnaleźli zaginionego. Mężczyzna ten w chwili odnalezienia leżał na ziemi, nogi miał zaplątane w ciernie i był wychłodzony. Po udzieleniu pomocy Policjanci przewieźli go quadem w miejsce dostępne dla karetki pogotowia, skąd następnie został przetransportowany do szpitala. W chwili obecnej mężczyźnie nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Bochni składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję poszukiwawczą policjantom, strażakom oraz mieszkańcom.