Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-08-30 20:33:03 przez system

Sześć awansów i nowa dyrekcja II LO

Sześciu nauczycieli kontraktowych ze szkół prowadzonych przez powiat uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wręczono dwie nominacje dyrektorskie.

O awans ubiegali się nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych i logistycznych, matematyki, języka angielskiego, praktycznej nauki zawodu oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wczoraj w obecności dyrektorów jednostek oświatowych złożyli ślubowanie oraz odebrali z rąk Ludwika Węgrzyna Starosty Bocheńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Dorota Ciosek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni,
Anna Golec z I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni,
Piotr Janiczek z Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni,
Krystyna Migdał z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie,
Wiesław Mucha z Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni,
Barbara Włodarczyk z Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

Podczas spotkania starosta wręczył nominacje dla nowych dyrektorów jednostek oświatowych. W wyniku postępowań konkursowych, które odbyły się w czerwcu nowym dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego została Edyta Mierzwińska, która otrzymała powierzenie stanowiska na okres 5 lat, jak również Kinga Pałka, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni otrzymała powierzenie stanowiska na okres 5 lat.