Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-06 15:35:53 przez system

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

12 września (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miasta Bochnia odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie poprowadzą trenerzy z Fundacji Tarnowskiego.

Tematyka szkolenia jest związana ze zgłaszanymi przez organizacje wątpliwościami i pytaniami, dotyczącymi konsekwencji i obowiązków wynikających dla NGO ze zmian wprowadzonych w ustawie (zwłaszcza zmian w statutach organizacji), kogo dotyczą, w jakim zakresie itp.