Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-11-13 21:18:48 przez system

Szkolna Stacja Badawcza w Gawłowie

W ciekawym projekcie uczestniczyły dzieci z Zespołu Szkół w Gawłowie. Nosił on nazwę „Szkolna Stacja Badawcza w Gawłowie” i zakończył się 30 października 2017r. Projekt został dofinansowany kwotą 20 941,30zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dzięki tej dotacji zrealizowano aż 11 punktów programu, w tym: przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć i warsztatów ekologicznych w zielonej sali - stacji badawczej, organizacji konkursów ekologicznych, wycieczek do oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci, organizację Pikniku Ekologicznego dla społeczności lokalnej, dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń samodzielnie przez uczniów, tworzenie prezentacji, wystaw prac, przygotowanie ulotek dla mieszkańców.

Warto dodać, że na początku projektu i na jego zakończenie uczniowie przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców nt. świadomości ekologicznej. Ich praca przyniosła dobre rezultaty, co wykazała druga ankieta.