Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-02 15:31:41 przez system

Szpital bocheński z certyfikatem ISO

Po wielomiesięcznych staraniach oraz szczegółowym audycie placówki przeprowadzonym przez niezależnych ekspertów Szpital uzyskał certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

W ocenie ekspertów działania i rozwiązania wdrożone w Szpitalu Powiatowym w Bochni w sposób kompleksowy i profesjonalny wspomagają ochronę środowiska oraz zapobiegają zanieczyszczeniom środowiska. Do przykładowych działań w zakresie ochrony środowiska należą:
• opracowanie i wdrożenie procedur pozwalających na identyfikację źródeł zagrożeń (związanych np. z substancjami niebezpiecznymi, truciznami, promieniowaniem RTG, , itp.) i postępowanie w sytuacji awarii środowiskowej oraz szybkie wprowadzenie działań zapobiegawczych lub korygujących,
• kompleksowy nadzór nad środowiskiem wewnątrzszpitalnym i infrastrukturą,
• prawidłowa gospodarka odpadami produkowanymi w szpitalu, ich segregacja i transport,
• bezpieczne postępowanie z substancjami chemicznymi,
• zmniejszenie zużycia mediów (energii, gazu, wody, itp.) i surowców (np. papieru, tonerów, itp.) poprzez wdrożenie działań pro środowiskowych.

Szpital korzysta także z odnawialnych źródeł energii - farmy solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Szpital dokłada wszelkich starań, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna na wszystkich obszarach działalności. Certyfikat potwierdza również, profesjonalne działanie całego personelu w realizacji codziennych obowiązków – mówi Jarosław Kycia Dyrektor Szpitala.

Zdobywanie certyfikatów ISO obok wsparcia procesów zarządczych w Szpitalu, ma także kluczowe znaczenie dla NFZ, który przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych premiuje tego typu osiągnięcia Szpitali.

- Gratuluję przede wszystkim Pracownikom placówki bo to ich praca jest bardzo często najważniejszym elementem procesu leczenia, a jednocześnie dziękuję za prace i zaangażowanie - podsumowuje starosta Ludwik Węgrzyn.

Dotychczas bocheńska placówka posiadała certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania jakością, który w ostatnich dniach został odnowiony i przyznany placówce na kolejne 3 lata.