Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-13 13:32:52 przez system

Szpital nie będzie już zanieczyszczał powietrza

  • To jest projekt unikalny w skali kraju – powiedział jeden z zaproszonych podczas wtorkowej (12 czerwca) uroczystości w szpitalnym parku na zakończenie projektu, polegającego na modernizacji systemu grzewczego naszego szpitala, z zastosowaniem kolektorów do wykorzystania energii słonecznej.

/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2012/IMG_8389.jpgNajwyraźniej autorzy projektu wyszli z założenia, że szpital powinien nie tylko leczyć ale i zapobiegać chorobom, np. astmie czy alergiom.

Projekt ten został zrealizowany przy 85% środków unijnych w ramach działania: Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ma na celu poprawę jakości powietrza w regionie, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń dzięki zmodernizowaniu systemu ciepłowniczego w SPZOZ w Bochni z wykorzystaniem wysokosprawnych urządzeń grzewczych, m.in. kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (instalacja solarna).

O sytuacji energetycznej w Polsce, zagrożeniach związanych z emisją dwutlenku węgla przez przemysł i /media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2012/IMG_8390.jpgkonsekwencjach ocieplenia klimatu mówił szeroko w swym wystąpieniu dyr. Szafrański. Temat był do bólu konkretny, jednak właśnie w takich przypadkach warto znaleźć odniesienia do poezji. Dyrektor Szafrański posłużył się cytatem z piosenki Piotra Rubika: Oto świata opis, opis świata mego, co sie z cząstek splata złego i dobrego. Przy czym złe to oczywiście zanieczyszczenie powietrza, dobre natomiast – to otwierana właśnie, nowoczesna kotłownia.

W uroczystości uczestniczył wicemarszałek małopolski, Wojciech Kozak, który pogratulował tak udanej inwestycji a przy okazji stwierdził, że szpital powiatowy w Bochni skorzystał ze wszystkich możliwych dotacji, jakie były do wykorzystania.

/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2012/IMG_8438.jpg- Nie tylko pan, marszałku, jest ofiarą dyrektora Szafrańskiego – skomentował żartobliwie starosta Jacek Pająk, przypominając, że również starostwo powiatowe finansuje wiele szpitalnych inwestycji.

Co konkretnie obejmował projekt? W fachowym opracowaniu czytamy:

  • wykonanie modernizacji kotłowni w oparciu o silnik gazowy (jednostkę Kogeneracji o mocy elektrycznej 116 kW) zintegrowany z agregatem obsorbcyjnym (chillerem) oraz kocioł parowy i kocioł (lub kotły) wodne c.o., wraz z układem uzdatniania wody dla potrzeb kotłowni,
  • wykonanie instalacji wytwarzania ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną,
  • wykonanie robót budowlanych w budynku kotłowni związanych z modernizacją źródła ciepła,
  • wykonanie robót budowlanych wokół kotłowni związanych z montażem systemu solarnego.
  • montaż układów kompensacji mocy biernej dla dwóch punktów zasilania w energię elektr/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2012/IMG_8452.jpgyczną Szpitala
  • montaż urządzenia Power Optimizer 35 kVA - 2 szt. do współpracy z układem zasilania Tomografu oraz Rentgena
  • montaż urządzenia Power Optimizer 50 kVA - 1 szt. do współpracy z układem zasilania klimatyzacji, blok operacyjny
  • montaż/wymiana agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło energii elektrycznej Szpitala.

/media/data/upload/Czerwiec/Czerwiec 2012/IMG_8444.jpgCałkowity koszt przedsięwzięcia to 4 770 843,57 PLN, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 3 839 948,58 PLN.
Uruchomiona wlaśnie inwestycja na pewno przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w naszej okolicy. Będą także spore oszczędności w wydatkach na energię. Jakie? To trudno w tej chwili prognozować, przekonamy się po dłuższym czasie użytkowania.

W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele wykonawcy, firmy Wachelka Inergis z Częstochowy.
Po części oficjalnej goście przeszli do nowej kotłowni, podziwiając po drodze rzędy kolektorów słonecznych. Calość nowych urządzeń, poświęcił ks. Zdzisław Sadko, który wcześniej koncelebrował również mszę świętą w parku szpitalnym.
Podczas tego wydarzenia nie zabrakło wielu samorządowców z naszego powiatu, a także przedstawicieli najważniejszej grupy, jak zauważył dyrektor Szafrański, czyli pracowników szpitala.

eb