Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-07-24 20:43:22 przez system

Tegoroczne projekty do BOB

Zakończyła się ich weryfikacja. Spośród 38 zgłoszonych projektów komisja zakwalifikowała do głosowania 33 (4 ogólnomiejskie i 29 osiedlowych). Poniżej kopiujemy dla Czytelników ich listę z www.bochnia.eu.

Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy, jest bardzo szerokie – złożono głównie projekty inwestycyjne np. remonty chodników czy oświetlenie poszczególnych ulic, ale jest też propozycja montażu budek lęgowych dla ptaków czy prowadzenie zajęć dla najmłodszych mieszkańców.

Szacunkowa wartość zakwalifikowanych projektów ogólnomiejskich to 375 000,00 zł przy kwocie 230 tys. zł przeznaczonej na ten rodzaj zadań w BO na 2019 r., natomiast osiedlowych to 918 669 zł (kwota dla każdego z 14 osiedli to 55 tys. zł – 770 tys. zł).
Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu, w formie zarówno tradycyjnej (8-9 września), jak i poprzez aplikację internetową (3-16 września).

Projekty zakwalifikowane do głosowania:
1.Bochnia – Ptasie Miasta (projekt ogólnomiejski);
2.Czyste powietrze to nasze zdrowie (projekt ogólnomiejski);
3.Pod Kryształem – Miejska poczekalnia przed dworcem PKP (projekt ogólnomiejski);
4.Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 /Hufiec ZHP i oddział PTTK/ (projekt ogólnomiejski);
5.Karuzela na placu zabaw na Solnej Górze (projekt osiedlowy – os. Śródmieście-Campi)
6.Remont części chodnika z dużej płyty na ul. Gazaris (projekt osiedlowy – os. Śródmieście-Campi)
7.Wymiana zieleni i zagospodarowanie Placu Waleriana Kasprzyka (projekt osiedlowy – os. Śródmieście-Campi)
8.ZaGOZpodarujmy osiedle Śródmieście-Campi (projekt osiedlowy – os. Śródmieście-Campi)
9.Osiedle Słoneczne – Zielone Osiedle (projekt osiedlowy – os. Słoneczne)
10.Remont chodnika na ulicy Podedworze na długości około 200 mb (projekt osiedlowy – os. Krzęczków-Łychów)
11.Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu zabaw przy ul. Goslara (projekt osiedlowy – os. Uzbornia)
12.Remont istniejących schodów z Parku Uzbornia do ul. Uzbornia (projekt osiedlowy – os. Uzbornia)
13.ZaGOZpodarujmy osiedle Uzbornia (projekt osiedlowy – os. Uzbornia)
14.Skrzaty na Niepodległości (projekt osiedlowy – os. Niepodległości)
15. ZaGOZpodarujmy osiedle Niepodległości (projekt osiedlowy – os. Niepodległości)
16.Poszerzenie siłowni zewnętrznej o siłownię dla dzieci oraz uzupełnienie istniejącej zieleni (projekt osiedlowy – os. Windakiewicza)
17.Zagospodarowanie terenu przy deptaku (projekt osiedlowy – os. Windakiewicza)
18.ZaGOZpodarujmy osiedle Windakiewicza (projekt osiedlowy – os. Windakiewicza)
19.Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuca (projekt osiedlowy – os. Kolanów)
20.Dokończenie remontu budynku strażnicy i zakup krzeseł (projekt osiedlowy – os. Dołuszyce)
21.Oświetlenie placu zabaw i świetlicy osiedlowej (projekt osiedlowy – os. Dołuszyce)
22.Plac zabaw. Ułożenie podłoża pod huśtawkę (projekt osiedlowy – os. Dołuszyce)
23.Montaż monitoringu oraz oświetlenia na placu zabaw oraz boiskach sportowych na osiedlu Chodenice dz. 1713/1 (projekt osiedlowy – os. Chodenice)
24.ZaGOZpodarujmy osiedle Chodenice (projekt osiedlowy – os. Chodenice)
25.Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na placu przy ul. Kurów na dz. 3687 (projekt osiedlowy – os. Kurów)
26.Remont fosy przy ul. Kurów na dz. 4565, dz. 4523/1 (projekt osiedlowy – os. Kurów)
27.Przebudowa pobocza na chodnik ul. św. Jana od parkingu spółdzielni blok (projekt osiedlowy – os. św. Jana-Murowianka)
28.Wykonanie remontu chodnika od ul. św. Jana do krzyżówki z ulicą Krasińskiego (projekt osiedlowy – os. św. Jana-Murowianka)
29.Budowa osiedlowego placu zabaw (projekt osiedlowy – os. Smyków)
30.Opracowanie projektu i nasadzenie zieleni urządzonej na terenach tzw. „błoń” zlokalizowanych w BSAG (projekt osiedlowy – os. Smyków)
31.Remont chodnika, zagospodarowanie terenu zielonego wraz z dobudową lampy oświetleniowej na oś. Karolina (projekt osiedlowy – os. Karolina-Krzeczowska)
32. Budowa kablowej sieci oświetlenia boiska sportowego przy ul. Rejtana (projekt osiedlowy – os. Proszowskie)
33.Nasadzenia zieleni i montaż ławek dla mieszkańców Osiedla przy ul. Na Buczków – stworzenie wspólnych mikroprzestrzeni wypoczynku i integracji społecznej – (projekt osiedlowy – os. Proszowskie)
34. Wykonanie zewnętrznej siłowni przy kompleksie boisk na ul. Rejtana – (projekt osiedlowy – os. Proszowskie)

Projekty niezakwalifikowane do głosowania:
1.Remont chodnika ul. Wygoda od mostu na autostradzie w kierunku ul. Krzyżanowickiej (projekt ogólnomiejski) – brak wystarczającej liczby podpisów na liście poparcia projektu.
2.Uporządkowanie skweru przy pl. ks. Antoniego Czaplińskiego (projekt osiedlowy – os. Śródmieście-Campi) – w 2018 r. Gmina Miasta Bochnia realizować będzie prace porządkowe na tym terenie.
3.Pozwólcie dzieciom przyjechać do mnie (projekt osiedlowy – os. Niepodległości) – proponowana lokalizacja projektu na terenie PSP nr 7 – brak zgodności z regulaminem BO (Dział II pkt. 7).
4.Rozświetlenie Osiedla Niepodległości (projekt osiedlowy – os. Niepodległości) – proponowana lokalizacja projektu na terenie PSP nr 7 – brak zgodności z regulaminem BO (Dział II pkt. 7).
5.ZaGOZpodarujmy osiedle Niepodległości (projekt osiedlowy – os. Niepodległości) – proponowana lokalizacja projektu na terenie PSP nr 7 – brak zgodności z regulaminem BO (Dział II pkt. 7).

Opisy projektów można znaleźć TUTAJ