Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-10 10:21:21 przez system

Trasa pólnocno-zachodnia na ostatnim zakręcie

Już tylko dwa miesiące pozostało do planowanego terminu oddania do użytku największej inwestycji drogowej realizowanej w mieście, drogi o roboczej nazwie KN-II. Generalny wykonawca, krakowski Budostal 5 nie notuje żadnych opóźnień w pracach, a pogoda sprzyja budowlańcom.

Obecnie na całym, nowobudowanym kilometrowym odcinku drogi trwają intensywne prace — wykonuje się rowy odwadniające, powstaje ścieżka rowerowa, budowany jest most nad drogą — w miejscu wiaduktu kolejki. Doskonale widać już zarysy ronda w ul. Karosek. W okolicach cmentarza trwają prace przy budowie miejsc parkingowych. Na całym odcinku drogi położona jest już pierwsza warstwa asfaltu.

Odcinek górny — 700-metrowy (dawna doga "donikąd") czeka już właściwie tylko na wierzchnią warstwę asfaltu. Zaawansowanie prac pozwala na optymistyczny wniosek, że zakładany przez wykonawcę termin oddania drogi — 15 listopada — zostanie dochowany.