Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-08-08 14:45:43 przez system

Trwają prace przy budowie Domu Pomocy Społecznej

Prace postępują zgodnie z harmonogramem, mimo panujących afrykańskich upałów. W całości wykonano fundamenty, w chwili obecnej trwają prace w zakresie budowy ścian i stropów parteru, I i II piętra. Wykonywana jest również wewnętrzna instalacja w obiekcie. W części północnej przystąpiono już do wznoszenia ścian poddasza. Zakończono budowę parkingu i wykonano drewnianą altanę.

Przed wykonawcami pozostaje jeszcze szereg prac, związanych z ukończeniem budynku, robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi oraz uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Ostatnią fazą inwestycji będzie wyposażenie budynku.

Nowy Dom Pomocy Społecznej powstanie przy ul. Karolina, obok dotychczasowego budynku. Docelowo przeznaczony będzie dla 90 pensjonariuszy. Dom pełnił będzie funkcję stałego pobytu dla osób starszych, przewlekle i nieuleczalnie chorych. Pensjonariusze zamieszkiwać będą w jedno- i dwuosobowych pokojach oraz zespołach dwupokojowych z łazienkami. Nowy obiekt dostosowany będzie do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników.

Koszt inwestycji wynosi 6 031 841 zł, przy czym wartość dofinansowania wynosi 3 000 000 zł w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a wkład Powiatu Bocheńskiego to 3 031 841 zł.

Budowa zostanie zakończona w 2014 roku.