Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-01-02 14:57:22 przez DML

Trwają prace przy budowie nowego odcinka KN-2

Pod koniec września 2020 roku rozpoczęto pracę nad ostatnim etapem drogi znanej jako KN-2 w Bochni. Po trzech miesiącach przyglądamy się zaawansowaniu prac.

Mimo że w ostatni dzień roku 2020 nie spotakliśmy pracowników budowy, efekty ich pracy widać bardzo dokładnie – 800 metrowy odcinek od ul. Armii Krajowej, przez ul. Nowy Świat, aż po ul. gen. Turkowskiego został przygotowany pod przekopy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+200 do km 0+800 realizowana jako etap 2 inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej klasy „L” na odcinku od km 0+000 do km 0+800, z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i gazociągów w ramach realizacji obwodnicy Bochni – Trasy północno-zachodniej – Etap II”.

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi stanowiącego kontynuację odcinka zrealizowanego przez Eurovia i odcinka wybudowanego w etapie 1. Ponadto zakresem inwestycji objęto rozbudowę istniejącego odcinka ul. Armii Krajowej i wlotów ul. Nowy Świat.

Przewiduje się również budowę oświetlenia drogi, rozbiórkę budynków (dokładnie chodzi o spalony dom i budynek gospodarczy przy ul. Nowy Świat), rozbiórkę placu do zawracania wykonanego jako tymczasowy na końcu odcinka zrealizowanego w etapie 1, przestawienie ogrodzeń kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz budowę chodnika łączącego projektowany odcinek drogi gminnej z pętlą autobusową przy ul. Legionów Polskich. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany w km 0+800 został włączony w istniejące skrzyżowanie ulic: Armii Krajowej i Brodzińskiego.

Na ten cel Bochnia przeznaczy 7 257 357, 94zł, przy czym 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli ok 3,4 mln złotych pochodzi z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Koniec prac przewidywany jest na październik 2021 roku.

Info: BIP Bochnia