Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-07-30 14:07:24 przez system

Trwają prace przy drogach powiatowych

Rok 2013 to dla Powiatu Bocheńskiego rok kolejnych dużych inwestycji. W chwili obecnej trwają prace modernizacyjno-remontowe na moście w Królówce, na ul. Krzeczowskiej w Bochni, przy osuwisku w Ujeździe oraz powstaje „schetynówka” na terenie Gminy Drwinia. Zakończyły się również prace przy budowie chodnika w Stanisławicach.

Most w Królówce

Na realizację tej inwestycji Powiat Bocheński otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych. Koszt inwestycji to prawie 850 tys. zł. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu oraz drogi i budowę nowego obiektu wraz z dojazdami. Przebudowane i umocnione zostaną tzw. Gackowe Potoki oraz rowy. Prace zakończą się w listopadzie.

Osuwisko w Ujeździe

Prawie 2,4 miliona złotych pochłonie zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Ujeździe. W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie palisada z dwóch rzędów mikropali na długości ponad 4 000 metrów oraz mur oporowy. Powstanie nowa nawierzchnia drogowa wraz z podbudową i poboczami. Przebudowany zostanie przepust, wyczyszczone rowy oraz zamontowane zostaną bariery energochłonne.

Inwestycja, dofinansowana ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zostanie zakończona w listopadzie.

„Schetynówka”

Prawie 5 milionów wyniesie przebudowa, budowa i remont ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Drwinia. Łącznie zakres prowadzonych prac obejmował będzie: budowę ok. 1,1 km chodników, modernizację ponad 3 km nawierzchni asfaltowej, budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowania, barier ochronnych na długości prawie 400 mb, wykonanie 10-ciu przejść dla pieszych oraz 4 progów zwalniających, montaż oświetlenia drogowego, oznakowanie pionowe i poziome oraz wycinkę drzew. Inwestycja zostanie oddana do użytku w październiku.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój, zaś kwota dotacji to 2 250 000 złotych. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu powiatu bocheńskiego w wysokości 1 695 777, 31 złotych oraz samorządu Gminy Drwinia w wysokości 900 000 złotych.

Most w Zawadzie

W przyszłym tygodniu ruszą prace modernizacyjne przy moście w Zawadzie. Oprócz nowego mostu przebudowana i poszerzona zostanie droga wraz z poboczami. Przebudowane i umocnione zostaną również potoki Zawadka i Pogwizdówka.

Koszt inwestycji, dofinansowanej z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wyniesie prawie milion złotych.