Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-06 19:02:49 przez system

Ty też potrafisz

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza osoby do 29. roku życia, zamieszkałe na terenie Małopolski, do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ramach projektu oferowane są:
• szeroka oferta szkoleń ze stypendium
• płatne staże zawodowe
• środki na własną działalność
• doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
• zwrot kosztów dojazdu
• finansowy dodatek aktywizacyjny.

Więcej informacji i kontakt znajdują się na stronie http://www.takpotrafie.kolping.pl/