Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-05-29 12:51:47 przez system

Uczą się jak udzielić pierwszej pomocy

Program Starostwa Powiatowego

Już po raz drugi Starostwo Powiatowe w Bochni realizuje program pn. „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Jest to pogram polityki zdrowotnej o charakterze edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy.

/media/data/upload/Maj/Maj 2017/FA 2.jpgW projekcie trwającym od maja do czerwca, weźmie udział około 1000 uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, dla których powiat bocheński jest organem prowadzącym. Tematyka zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń z instruktorem obejmuje: BLS (resuscytacja krążeniowo-oddechowa), BLS-AED (resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego), zachorowania, omdlenia, krwawienia z nosa, drgawki, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, urazy, postępowanie ogólne, zranienia, amputacje, ciała obce, złamania, porażenie prądem elektrycznym, oparzenia i zadławienia.