Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-10-24 16:51:10 przez system

Uczniowie Ekonomika zwyciężyli w województwie

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni został laureatem wojewódzkiego etapu konkursu "Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz" w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, pokonując tym samym 20 szkół z województwa małopolskiego. W konkursie brali udział uczniowie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

"Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz" to konkurs organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych.

12 października odbyło się posiedzenie komisji wojewódzkiej konkursu, powołanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do oceny na etapie wojewódzkim prac konkursowych i wyłonienia trzech laureatów, tj. po jednym w każdej kategorii konkursowej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) do etapu ogólnopolskiego.

Do komisji wojewódzkiej wpłynęło 213 zgłoszeń: w kategorii szkoła podstawowa 123 prace, w kategorii gimnazjum 47 prac, w kategorii szkoła ponadpodstawowa 21 prac. 22 prace były niezgodne z regulaminem.

Komisja konkursowa oceniała: zgodność pracy z tematyką konkursu, zrozumiały i ciekawy sposób ujęcia tematu, kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, pomysłowość, wspólne wykonanie pracy przez zespół uczniów oraz dotrzymanie terminu zgłoszenia.