Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-13 15:51:09 przez system

Uczniowie ZS Nr 2 na praktykach w Niemczech

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni („Budowlanka”) realizuje projekt "Praktyki w krajach Unii Europejskiej inwestycją w przyszły sukces zawodowy" finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Najważniejszym celem projektu jest wspieranie uczniów kształcących się zawodowo, w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji i doskonaleniu wcześniej nabytych w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Przygotowania uczestników do udziału w projekcie odbywają się w szkole, w ramach dodatkowych zajęć z języka niemieckiego i przygotowania kulturowego.

Projekt zakłada realizację 3-tygodniowych praktyk dla dwóch 10-cio osobowych grup uczniów, klas III technikum budowlanego i przewidziany jest na dwa lata.

Pierwsza grupa uczniów odbyła w dniach od 23 marca do 12 kwietnia 2014 roku praktyki zawodowe w Niemczech, w landzie Saksonii, w miejscowości Gut Wehlitz Schkeuditz w pobliżu Lipska. Opiekę nad uczestnikami praktyk sprawowała nauczycielka języka niemieckiego mgr Małgorzata Junga.

Uczniowie w ramach programu mieli zagwarantowane noclegi, wyżywienie, transport oraz program kulturowo - językowy. Miejsce pracy - plac budowy - znajdował się w Gut Wehlitz w pobliżu Lipska. Tutaj też uczniowie byli zakwaterowani.

Podczas praktyk zdobywali doświadczenie i nowe umiejętności zawodowe w zakresie wykonywania i organizacji robót budowlanych. Wykonywali prace związane z robotami murarskimi (murowali ściany z kamienia i cegły), ziemnymi, betoniarskim i zbrojarskimi.

W każdym tygodniu praktyk odbywały się również zajęcia językowo-kulturowe. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach - m.in. przez dwa dni zwiedzali Berlin, często odwiedzali Lipsk, a także Drezno.

Praktyka zagraniczna jest dla uczniów szansą na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły, a program Leonardo da Vinci to jeden z najciekawszych programów, pozwalający na poszerzenie zdobytej wiedzy zawodowej i umiejętności językowych o aspekt praktyczny i to w wymiarze europejskim.

Na zakończenie praktyki wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty od partnera z Niemiec, a z kolei szkoła sprawozdanie z pobytu i bardzo ciekawy collage zdjęć, wykonanych podczas praktyk.
W najbliższym czasie uczestnicy stażu otrzymają dokument Europass - Mobilność - świadectwo międzynarodowe - informujące o zdobytych umiejętnościach i kwalifikacjach.

Pobyt w Schkeudditz dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

We wrześniu planuje się wyjazd kolejnej grupy.