Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-18 15:36:20 przez system

Udostępniono most w Stradomce

Udostępniono dla ruchu kołowego i pieszego most na rzece Stradomce. Inwestycja polegała na rozbiórce dotychczasowego most na rzece Stradomka i budowie nowego obiektu. W nowym miejscu powstał jednoprzęsłowy żelbetowy most łukowy o szerokości 13,2m i długości całkowitej 82 metry.

Poszerzono drogę powiatową do 7,6 m i wybudowano chodniki. Przebudowie uległo również skrzyżowanie z drogą gminną, którą poszerzono do 5m a po obu stronach powstały chodniki o szerokości 2m.

Wody opadowe z jezdni zostały odprowadzone do przebudowanych i umocnionych rowów przydrożnych, a skarpy zabezpieczono narzutami kamiennymi. Zamontowane zostały także bariery drogowe.

Inwestycja była możliwa dzięki otrzymanej przez powiat bocheński promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości ok. 7,7 miliona złotych.