Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-05 01:29:02 przez system

ULKA będzie uczyć podstaw komputera

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych ULKA przy współpracy z bocheńskim Starostwem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni oraz firmami POLGEO sp. z o.o. i F.U.H. TUWI organizują kurs podstawowej obsługi komputera.

Zajęcia skierowane są do dorosłych członków Stowarzyszenia oraz sympatyków "ULKA" w przypadku wolnych miejsc, w szkoleniu mogą wziąć udział także dorosłe osoby nie związane ze Stowarzyszeniem. Zajęcia zaczną się 12 marca i odbywać się będą do końca kwietnia w czwartki o godz. 16:00 - 18:30 w sali konferencyjnej Starostwa w Bochni (sala 301). Zakres zajęć to funkcjonalne podstawy obsługi komputera, obsługa wybranych komunikatorów internetowych oraz poczty e-mail, Internet - nowoczesne i skuteczne źródło wiedzy i narzędzie komunikacji.
Organizatorzy wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu zajęcia te kierują w specjalny sposób do osób, które ze względu na wiek nie miały możliwości nauczyć się obsługi komputera w szkole lub na studiach, a obecnie chciałyby się nauczyć i korzystać z możliwości, jakie daje technika i coraz powszechniejszy dostęp do Internetu. Partnerzy Stowarzyszenia zapewniają ze swojej strony niezbędne podczas takich zajęć wsparcie - Starostwo lokalowe, współpracujący z ULKA instruktorzy i informatycy merytoryczne. Firmy komercyjne zaangażowane w to działanie zapewnią niezbędną infrastrukturę informatyczno-sprzętową.
Inicjatywa Stowarzyszenia charakteryzuje się nowatorskim podejściem do tematu szkoleń komputerowych ze względu na równoległe prowadzenie zajęć informatycznych i zajęć warsztatowych z psychologiem. Cennym i rzadko spotykanym rozwiązaniem wykorzystanym, by bez nakładowo i jednocześnie bezpłatnie dla uczestników przeprowadzić takie działanie jest doprowadzenie do współpracy przedstawicieli: sektora samorządowego - Starostwa, sektora prywatnego - firm POLGEO i TUWI oraz przedstawiciela NGO - Stowarzyszenia ULKA.

Zapraszamy na zajęcia z nowoczesnych technik komunikowania się. Zajęcia obejmować będą w pierwszej części spotkania z psychologiem, których celem będzie przełamanie lęku przed "nowym" oraz doskonalenie sposobu komunikowania się z innymi metodą tradycyjną, tzn. werbalną. Pierwsza część warsztatu z psychologiem przyczyni się do bezstresowego podejścia do nowych zdarzeń, które nas w życiu spotykają, natomiast druga udoskonali i pomoże bezkonfliktowo komunikować się z innymi. Niektórzy z nas łatwiej nawiązują kontakty drogą internetową niż tradycyjną.
Ważnym jest, aby umieć odpowiednio wykorzystać każdą możliwość komunikacji. Drugi element stanowić będą ćwiczenia z funkcjonalnej obsługi komputera, komunikatorów internetowych (np./ gadu-gadu, Skype), przeglądania stron WWW, pod kątem poszukiwania i zdobywania informacji oraz korzystania z poczty elektronicznej. Na zajęcia zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy chcą nauczyć się posługiwać komputerem, jako narzędziem do zdobywania informacji, nawiązywania kontaktów, podtrzymywania i zdobywania znajomości oraz tych, którzy chcieliby poszerzyć już posiadane umiejętności w tym zakresie. Terminy i szczegóły zajęć znajdują się na stronie WWW Stowarzyszenia. Na zajęcia zgłosić można się osobiście w godz. pracy biura Stowarzyszenia, telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie WWW.
O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli liczba chętnych będzie większa niż zaplanowana Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo wyboru uczestników spośród zgłoszeń. Na priorytetowe potraktowanie mogą liczyć członkowie Stowarzyszenia oraz osoby niepełnosprawne.

Zapraszamy!