Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-08-27 19:41:57 przez system

Umowa na II etap monitoringu podpisana

W środę 27 sierpnia podpisano umowę na realizację II etapu miejskiego monitoringu. Prace potrwają przez trzy miesiące.

Do przetargu nieograniczonego stanęło 4 oferentów, a najtańszym z nich była firma Com Star z Jutrosina. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 481 399,47 zł brutto.

Zakres prac obejmuje budowę jedenastu obrotowych punktów kamerowych systemu monitoringu oraz jednego stałopozycyjnego punktu kamerowego wraz z wykonaniem instalacji systemu transmisji danych, instalacji systemu monitoringu CCTV oraz zasilania urządzeń CCTV.

Kamery zostaną zainstalowane w następujących lokalizacjach:
1. Budynek ul. Regis 6,
2. Budynek ul. Legionów Polskich 9,
3. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 7,
4. Budynek ul. Regis 7a,
5. Budynek ul. Rynek 1,
6. Budynek Sanepidu,
7. Budynek ul. Czumy 3,
8. Budynek ul. Rynek 14,
9. Budynek Legionów Polskich 18,
10. Wymiana istniejącej kamery na plantach salinarnych,
11. Budynek ul. Regis 2
12. Kamera stałopozycyjna budynek ul. Regis 2

Wyłoniony w przetargu wykonawca ma trzy miesiące na zrealizowanie prac, które powinny się zakończyć do 27 listopada 2014 r.

Dotychczas, w I etapie budowy monitoringu, zainstalowano 5 kamer: na budynku sądu, na Hali Gazaris, budynku Straży Miejskiej przy ul. Regis 2 oraz dwie na osiedlu św. Jana: przy ul. Brzeźnickiej 17 i ul. św. Jana 12. Utworzono również nowoczesne centrum monitoringu, zlokalizowane w budynku przy ul. Regis 2, gdzie swoją siedzibę mają: Straż Miejska, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy, Polski Związek Niewidomych Koło w Bochni, oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 1 w Bochni.

Po realizacji II etapu budowy monitoringu miasto będzie dysponowało 16 kamerami zlokalizowanymi w najbardziej newralgicznych punktach miasta. Warto nadmienić, że centrum monitoringu połączone jest również z systemem kamer Parku Rodzinnego Uzbornia, który liczy 21 kamer.