Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-09-21 21:36:58 przez KacperGlod

Uruchomiono nowe e-usługi geodezyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców

W Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bochni zostały uruchomione nowe e-usługi, które umożliwiają mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Katalog świadczonych e-usług w Wydziale Geodezji i Kartografii został rozszerzony o:

  • Portal Interesanta

Dzięki e-usłudze, portal interesanta użytkownik po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego (PZ) ma możliwość zamówienia i pozyskania takich materiałów jak: wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków, kopie mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej i inne. Może również wyszukać konkretne działki, budynki, adresy, współrzędne i pozyskać informacje na ich temat, przez wskazanie obiektu na mapie. Portal umożliwia dokonanie płatności on-line.

  • Portal Rzeczoznawcy

E-usługa umożliwiająca rzeczoznawcom przeglądanie aktów notarialnych, po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej, oraz zamawiania szczegółowych danych dotyczących wskazanych transakcji.

  • Portal Projektanta

E-usługa, dzięki której projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci. Do składanego wniosku należy dodać odpowiednie załączniki oraz określić położenie przebiegu planowanego przyłącza. Po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant ma możliwość pobrania DOO oraz opłacenia go drogą elektroniczną.

  • Narada koordynacyjna

E-usługa przeznaczona dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej.

  • Portal Komornika

E-usługi przeznaczone tylko dla komorników sądowych.

Dotychczas była możliwość korzystania z:

  • Portalu Geodety

E-usługi przeznaczonej dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu. Umożliwia zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dla których można wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dokument obliczenia opłaty i dokonać płatności elektronicznych.

  • Portalu mapowego

E-usługi przeznaczonej do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500 do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą.

Aby przejść do panelu, wystarczy kliknąć tutaj!

Info: Powiat Bocheński