Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-06-16 21:41:33 przez Czas2012

Urząd Marszałkowski potwierdza - przeznaczenia Kuźni nie da się zmienić

Urząd Marszałkowski potwierdził słowa burmistrza, że zmiana przeznaczenia budynku remontowanej Kuźni (z kawiarni lub centrum informacji turystycznej) na Muzeum Mineralogii jest niemożliwa. Natomiast zmiany w obrębie rewitalizowanego od trzech lat Rynku są dopuszczalne.

Na początku czerwca poprosiliśmy Urząd Marszałkowski o odniesienie się do inicjatywy radnego Jerzego Lysego, który wnioskował o zamianę punktu informacji turystycznej w byłej Kuźni na rzecz Muzeum Mineralogii. Czytaj TUTAJ

Przypominamy, że w czasie majowej sesji Rady Miasta burmistrz Stefana Kolawiński niemal od razu odpowiadał, że zmiana przeznaczenia ów budynku jest niemożliwa a miasto stoi przed zagrożeniem utraty unijnej dotacji, jeśli zdecyduje się na podobny krok. Jak wynika z pism, które otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego, włodarz miał rację.

Zmiana przeznaczenia budynku na inne (odmienne od pierwotnie wskazanych) funkcje, jakim niewątpliwie byłaby oferta Muzeum, byłaby niezgodna z obecnymi zapisami, wniosku, jego głównymi celami i założeniami - informuje Paweł Knapczyk, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – (…) Realizacja Muzeum nie wpisywałaby się również w ramy udzielonej dla projektu pomocy publicznej na infrastrukturę lokalną oraz wpłynęłaby na zakładane wskaźniki”.

Wskaźniki, o których mowa, przekładają się na punkty oraz wysokość dofinansowania – w tym przypadku 28 proc. kosztów kwalifikowanych, ok. 2 mln zł – a zakładają utworzenie w budynkach Kuźni i Lodowni dwóch przedsiębiorstw mających na celu „aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz zatrzymanie trendu spadkowego w zakresie liczby zakładanych firm w Bochni. Utworzenie w tym miejscu Muzeum stanowiłoby inny projekt, który nie był przedmiotem wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Zapytaliśmy zatem o zarzuty, który pojawiły się w czasie ostatniej sesji RM, że wielokrotnie zmieniano plany względem rewitalizowanego od trzech lat Rynku. Czy w wyniku działań, zmian projektu, aneksów i terminów, miasto nie stoi przed zagrożeniem utraty dotacji?

Dopuszczalne jest wprowadzenie w projekcie zmian, które są zgodne z głównymi założeniami, celami oraz co do zasady przyjętymi wskaźnikami produktu. (…) Zmiana dotycząca przeszkleń Ratusza, stanowiła jedynie jeden z wielu elementów wchodzących w skład robót budowlanych dotyczących przebudowy Rynku i stanowiła raczej techniczny aspekt jego wykonania niż zmianę głównego zakresu rzeczowego projektu” – odpowiada dyr. Paweł Knapczyk.

DML