Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-10-29 01:33:00 przez Czas2012

Urząd Miasta częściowo sparaliżowany przez coronawirusa

Urząd Miasta wstrzymał pracę w dwóch wydziałach. Nie ma możliwości załatwić sprawy bezpośrednio w wydziale ewidencji ludności i w wydziale dowodów osobistych. Są nieczynne do odwołania.

W związku ze stwierdzeniem w ostatnich dniach zachorowań na koronawirusa wśród pracowników Urzędu Miasta Bochnia, informujemy o czasowym, całkowitym wyłączeniu z funkcjonowania ewidencji ludności oraz biura dowodów osobistych – mówi komunikat Urzędu Miasta.

Jak w takim razie załatwić sprawę? Poniżej informacje:

Nie obowiązuje już rejonizacja przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, dlatego można go złożyć do urzędu dowolnej gminy w Polsce.

Mimo utrudnień Urząd Miasta Bochnia nadal pracuje w systemie zamkniętym, ograniczając bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Każdy z mieszkańców pomimo ograniczonego dostępu będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem załatwiającym daną sprawę z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego (sprawy związane z urodzeniem dziecka, zgłoszeniem noworodka można załatwić dodatkowo drogą elektroniczną poprzez stronę www.obywatel.gov.pl);

2) kasy Urzędu Miasta czynne dla Klienta bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia w holu Urzędu Miasta od godz. 7:30. do godz. 14:00.

W pozostałych, niecierpiących zwłoki, sprawach (z wyłączeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych, które pozostają zamknięte) kontakt jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem (centrala 14 61 49 100) poprzez stanowisko obsługi Klienta, utworzone w holu Urzędu Miasta – wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Rzeźnickiej.

Dodatkowo Klienci Urzędu będą mogli załatwiać sprawy również zdalnie poprzez:
- platformę elektroniczną ePUAP TUTAJ
- telefonicznie – wykaz telefonów - TUTAJ
- poprzez wysyłkę korespondencji pocztą (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia)
- poprzez umieszczenie korespondencji we wrzutni, która jest ustawiona w wejściu do Urzędu Miasta od strony ulicy Kazimierza Wielkiego (Dziennik Podawczy)

Szczegółowe informacje nt. wydziałów i stanowisk oraz zakresu ich kompetencji, znajdują się również na stronie internetowej miasta www.bochnia.eu.