Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-05 21:50:57 przez system

Urząd Miasta: wicestarosta dopuścił się konfabulacji

Do naszej redakcji wpłynęło pismo nadesłane z bocheńskiego Urzędu Miasta, w którym czytamy, że Tomasz Całka, wicestarosta bocheński, w swoich ulotkach wyborczych przekazuje nieprawdziwe informacje oraz stwierdzenie, że wicestarosta dopuścił się bezsprzecznej konfabulacji.

Urząd Miasta zwraca się o ich usunięcie. Pismo, nie podpisane, zostało nadesłane z wydziału promocji.

Oświadczenie bocheńskiego magistratu:

"Urząd Miasta Bochnia informuje, że w ulotce wyborczej kolportowanej przez Tomasza Całkę – kandydata do Rady Powiatu Bocheńskiego znajdują się treści mijające się z prawdą, zniekształcające rzeczywistość i wprowadzające czytelnika w błąd.

We fragmencie tekstu, dotyczącym przebudowy ul. Strzeleckiej, Pan Tomasz Całka ani słowem nie wspomniał, że przedmiotowa inwestycja została w drodze porozumienia między samorządami dofinansowana z budżetu Miasta Bochnia niebagatelną kwotą 570 tys. zł. Pominięcie tej informacji jest o tyle istotne, że można powątpiewać, czy doszłoby w ogóle do realizacji tego zadania, gdyby nie znaczący udział finansowy Miasta Bochnia.

W części tekstu odnoszącej się do remontu w ramach tzw. „schetynówki” ciągu ulic miejskich, m.in. ul. Sądeckiej, ul. Widok, ul. Dąbrowskiego, Pan Tomasz Całka dopuścił się bezsprzecznej konfabulacji, podając, iż cyt. „przygotował bezinteresownie niezbędną część wniosku o uzyskanie środków zewnętrznych”. Urząd Miasta Bochnia wyjaśnia, że całość wniosku o dofinansowanie dla tej inwestycji została przygotowana przez pracowników Urzędu Miasta Bochnia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Urząd Miasta Bochnia zwraca się do Tomasza Całki o usunięcie ze swoich materiałów wyborczych treści nieprawdziwych i utwierdzających czytelników w błędnym przekonaniu. Należy wyrazić żal, iż osoba zajmująca tak wysokie stanowisko w administracji publicznej i aspirująca do dalszego zasiadania w organach samorządu, działając z niskich, przedwyborczych pobudek dopuszcza się ewidentnego przekłamania dla uzyskania większej ilości głosów".

Oświadczenie Tomasza Całki ../stale-rubryki/bochnia-wydarzenia/tomasz-calka-urzad-miasta-/