Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-18 18:50:31 przez system

Urząd Miejski: zebrania mieszkańców

Od 25 marca zaczynają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze z mieszkańcami Bochni. Poniżej zamieszczamy harmonogram dla poszczególnych dzielnic.

HARMONOGRAM zebrań mieszkańców Miasta Bochni w 2019 r.

LP

NAZWA OSIEDLA

TERMIN

MIEJSCE

1.

Uzbornia

25 marca 2019 r.

godz. 18.00

Urząd Miasta

2.

Śródmieście - Campi

26 marca 2019 r.

godz. 18.00

SP Nr 2

 3.

Św. Jana - Murowianka

27 marca 2019 r.

godz. 18.00

SP Nr 4

 4.

Krzęczków - Łychów

28 marca 2019 r.

godz. 18.00

SP Nr 4

 5.

Kurów

1 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

Biblioteka (dawna świetlica osiedlowa)

 6.

Kolanów

2 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

Świetlica Osiedlowa

 7.

Dołuszyce

3 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

Świetlica Osiedlowa

 8.

Niepodległości

4 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

SP Nr 7

 9.

Smyków

8 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

Świetlica osiedlowa

 10.

Karolina

9 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

DPS

 11.

Windakiewicza

10 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

ZS Nr 1 (Mechanik)

 12.

Chodenice

11 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

Świetlica Osiedlowa

 13.

Słoneczne

15 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej

 14.

Proszowskie

16 kwietnia 2019 r.

godz. 18.00

Baza BZUK

Terminy zebrań mogą ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani
w odpowiednim terminie.