Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-15 15:02:29 przez system

Urząd Pracy organizuje kurs dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości podjęcia przez osoby bezrobotne szkoleń o kierunku "Operator wózka jezdniowego". Szkolenia te realizowane są w ramach projektu "Wiatr w żagle".

Zakres tematyczny szkolenia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka jezdniowego, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, wiadomości o dozorze technicznym, bezpieczna wymiana butli, zajęcia praktyczne.

Ilość godzin szkolenia: 67

Miejsce szkolenia: Bochnia, Brzesko, Tarnów, Kraków lub w ich okolicach w promieniu 20 kilometrów.

Wymagania:
• osoby bezrobotne
• wykształcenie bez ograniczeń,
• prawo jazdy kat. B

w pierwszej kolejności skierowana na szkolenie będzie grupa preferowana tj.
- osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed 1 stycznia 2013 roku figurujące w rejestrze bezrobotnych na dzień 30.11.2013 roku i wyrażające chęć udziału w szkoleniu,
- osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia, w tym: osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. młodzież NEET - pozostające w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 3 miesiące,
- osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Liczba miejsc: 10

Osoby bezrobotne, chętnie do uczestnictwa w szkoleniu, proszone są o zgłaszanie się w powiatowym urzędzie pracy w terminie od 10 do 17.04.2014

W przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby osób nabór zostanie przedłużony.

Zgłoszenie swojej kandydatury nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem i skierowaniem na szkolenie.