Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-12-17 16:13:42 przez system

Ustabilizowano kolejne osuwisko

Po czterech miesiącach prac zakończyła się stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Żegocinie, za prawie 1,1 miliona złotych

Aby powstrzymać teren przed dalszym osuwaniem, wykonano konstrukcje oporową oraz pale wiercone z oczepem żelbetowym na odcinku 115 m. Wykonano także dren francuski czyli rów pokryty geowłókniną, zatrzymującą zanieczyszczenia, a następie kamieniami. Odbudowana została droga powiatowa wraz z infrastrukturą odwodnieniową oraz poboczami, wyremontowano również zjazd indywidualny.

Osuwisko uaktywniło się w wyniku powodzi, która przeszła przez powiat bocheński w 2010 roku. Stabilizacja i zabezpieczenie tego osuwiska była konieczna ze względu na zagrożenie nie tylko dla użytkowników drogi powiatowej ale również okolicznych mieszkańców – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Wartość zadania to prawie 1,1 miliona złotych z czego prawie 750 tys. złotych to dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Bocheńskiego.

- To już kolejne osuwisko zabezpieczone w naszym powiecie. W tym roku zakończyliśmy również prace przy zabezpieczeniu osuwiska w Rajbrocie za ponad 1,1miliona złotych – mówi Józef Mroczek, wicestarosta.

W 2015 roku na inwestycje i remonty w infrastrukturze drogowej powiat bocheński wydał około 14 milionów złotych.