Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-21 01:04:27 przez system

Uwaga na fałszywych "audytorów energetycznych"

W Małopolsce działają firmy, które oferując odpłatne usługi audytorów energetycznych odwiedzają mieszkańców regionu. Koszt takiej „usługi” to ok. 150 zł.

Tymczasem audyty energetyczne budynków, będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca, są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, tj. będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Urząd Marszałkowski w związku z tym wyjaśnia, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani, więc jakiekolwiek modyfikacje pieców, będą powodowały konieczność zwrotu dotacji. Wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

UMWM przestrzega przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia ww. audytu i ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

Środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych, będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator, nadany przez gminę. Ponadto informacje o rozpoczęciu audytów pojawia się na stronach internetowych gmin, które, przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów, będzie dostępna także na jego stronie internetowej oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.