Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-19 13:39:21 przez system

Uwaga na oszustów

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w związku z uzyskaniem informacji o osobach podszywających się pod pracowników Urzędu, prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktu osobistego lub telefonicznego osób starających się uzyskać dane osobowe takie jak numer PESEL, numer telefonu lub inne.

Pracownicy Urzędu Pracy nie zgłaszają się do bezrobotnych w miejscu ich zamieszkania, a tym bardziej nie proszą o podanie szczegółowych danych osobowych.

W przypadku próby wyłudzenia danych osobowych przez osoby podszywające się pod pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni należy przekazać informacji do Urzędu lub bezpośrednio o zgłoszenie zdarzenia na Policję.