Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-06-01 18:28:52 przez system

VII Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych

W ubiegłą środę 31 maja, na stawach hodowlanych w Drwini odbyły się VII Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych z terenu małopolski. Impreza miała charakter integracyjno – rekreacyjny i udział w niej wzięli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łyszkowic, Krakowa - os. Górali, Stróż, Zawady Uszewskiej, Proszówek, jak również wychowankowie bocheńskiego Domu Dziecka i uczniowie Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

Tegoroczne zawody odbyły się dzięki inicjatywie organizatorów, którymi byli: Zarząd Koła Nr 8 Bochnia- Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Proszówek przy współpracy z właścicielami łowiska – Stawy Hodowlane w Drwini oraz sponsorami: Fundacją Wspierania Wędkarstwa JAXON, Firmą Wędkarską TRAPER, panem Jackiem Tyrką – Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „Multi Agent”, osobami prywatnymi: państwem Pilch i państwem Sadłoń.
Spotkanie otworzył i powitał przybyłe drużyny kierownik WTZ Proszówki Edward Firek wspólnie z prezesem koła nr 8 Bochnia- Miasta Mieczysławem Sądlem.
Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali członkowie zarządu Koła nr 8 wspólnie z wędkarzami zrzeszonymi w Kole, którzy przedstawili zawodnikom zasady prawidłowego połowu ryb na wodach stojących metodą spławikową i gruntową, omówili zasady bezpieczeństwa nad wodą oraz pomagali zawodnikom w wędkarskich zmaganiach.
Tegoroczni zwycięzcy zawodów:
W klasyfikacji drużynowej
I miejsce wywalczyli zawodnicy z WTZ Proszówki,
II miejsce wywalczyli zawodnicy z Domu Dziecka w Bochni
III miejsce wywalczyli zawodnicy z WTZ Łyszkowice:
W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy zajęli następujące pozycje:
I miejsce – Sebastian Łach – WTZ Proszówki
II miejsce – Angelika Gajda – WTZ Proszówki
III miejsce – Jan Nowak – WTZ Łyszkowice
IV miejsce –Wiktoria Ćwioro – Dom Dziecka
V miejsce – Bogdan Żak – WTZ Kraków os. Górali
VI miejsce – Szymon Dzieża – Dom Dziecka
VII miejsce- Kamil Stompór WTZ Proszówki
Łącznie zawodnicy złowili ponad 13 kg ryb, głownie karpi i leszczy.
Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję zostały one z powrotem wpuszczone do łowiska.
Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy oraz zestawy wędkarskie i słodkie upominki, ponadto każdy z zawodników otrzymał indywidualny dyplom udziału w zawodach oraz nagrodę rzeczową. Dyplomy i nagrody wręczali Zarząd Koła Nr 8 Bochnia – Miasto, właściciele Łowiska oraz sponsorzy imprezy.
Na zakończenie kierownik WTZ Proszówki podziękował wszystkim zawodnikom i przybyłym gościom za wspaniała postawę i wspólnie spędzony czas, a także zwrócił się z podziękowaniami do osób, które w znaczący sposób zaangażowały się w pomoc w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów wędkarskich, sponsorom za ufundowanie nagród rzeczowych dla drużyn oraz dla każdego zawodnika biorącego udział w wydarzeniu.

(kf)