Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-22 15:45:05 przez system

W 2015 r. dyżurne apteki będą się zmieniać codziennie

Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu w Bochni podjęła uchwałę dotyczącą harmonogramu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w roku 2015. Zgodnie z uchwałą dyżur pełnić będzie codziennie inna apteka.

Przy określaniu rozkładu godzin pracy aptek nie bierze się pod uwagę tylko codziennych, istniejących potrzeb mieszkańców , ale również konieczność zapewnienia możliwości zaspokojenia potrzeb nietypowych, w sytuacjach nadzwyczajnych.

Z pytaniem dotyczącym ewentualnego pełnienia dyżuru zwrócono się do wszystkich aptek. Jednak ze względu na brak zainteresowania pełnieniem stałego dyżuru przez jedną placówkę, dyżury zostały rozpisane zgodnie z wykazem aptek znajdujących się na terenie miasta Bochnia. Decyzję tę pozytywnie zaopiniowali zarówno wójtowie i burmistrzowie, jak i Okręgową Rada Aptekarska w Krakowie.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest TUTAJ