Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-05 18:06:27 przez system

W 2015 r. powiat wydał na drogi 14 mln zł

14 milionów złotych przeznaczono na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej w 2015 roku, 7 milionów złotych pochodziło z budżetu państwa, 5 milinów z budżetu Powiatu Bocheńskiego, zaś prawie 2 miliony złotych to środki pochodzące z gmin.

Dzięki tym środkom wybudowano bądź wyremontowano ponad 5 kilometrów chodników i ścieżek rowerowych w Rzezawie, Bochni, Leszczynie, Kamionnej, Lipnicy Górnej, Starym Wiśniczu, Kopalinach, Stanisławicach, Nieszkowicach Wielkich i Okulicach.
Wybudowano bądź wyremontowano prawie 12 kilometrów nawierzchni drogowej w Bochnia przy ul. Wygoda i Krzyżanowicka, Rzezawie, Wiśniczu Małym, Lipnicy Górnej, Kamionnej, Cichawie, Siedlcu, Gierczycach, Grabiu, Muchówce oraz Dziewinie. Zabezpieczono i ustabilizowano także 2 osuwiska w Rajbrocie i Żegocinie.

Konsekwencją prowadzonych prac jest przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatowych jak również poprawa komfortu jazdy czy też dostęp do rejonów gospodarczych.

Schetynówki
Na terenie powiatu zmodernizowano dwie tzw. „schetynówki” za 10 milionów złotych. W ramach „schetynówki” północnej wykonano progi zwalniające, skrzyżowania, chodniki na długości 3 km oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowano bariery ochronne i kasetony nad przejściem dla pieszych. Wyremontowano przepust, wymieniono oświetlenie oraz nawierzchnię na długości prawie 3 km.

W przypadku „schetynówki” w południowej części powiatu powstały wyniesione przejścia dla pieszych, skrzyżowania, prawie 2 km nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz oznakowania. Wymieniono także oświetlenie jak również zamontowano bariery ochronne. Wyremontowano przepust, wykonano zabezpieczenie przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz nowa nawierzchnia na długości ponad 5,1 km.

Osuwisko Rajbrot i Żegocina
Ponad 1,1 miliona złotych wyniosła stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Rajbrocie. W ramach inwestycji drogowcy wykonali prace polegające na odbudowie rowu drogowego z umocnieniem dna, rozbiórce istniejącego przepustu i jego odbudowie, zabezpieczeniu skarpy i dna rzeki Uszwicy przez odbudowę koszy kamienno – siatkowych i progów oraz odbudowie zjazdów. Zabezpieczono również drogę poprzez wykonanie palowania i wzmocniono skarpę. Wyczyszczono rowy, odtworzono zniszczoną nawierzchnię drogową oraz odbudowano zjazdy.

W przypadku osuwiska w Żegocinie, aby powstrzymać teren przed dalszym osuwaniem, wykonano konstrukcje oporową oraz pale wiercone z oczepem żelbetowym na odcinku 115 m. Wykonano także dren francuski czyli rów pokryty geowłókniną, zatrzymującą zanieczyszczenia, a następie kamieniami. Odbudowana została droga powiatowa wraz z infrastrukturą odwodnieniową oraz poboczami, wyremontowano również zjazd indywidualny. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Żegocinie wyniosła prawie 1,1 miliona złotych.

Przepusty
W Rajbrocie wybudowano przepust pod drogą powiatową wraz z kolektorem wód deszczowych natomiast w Woli Nieszkowskiej przebudowano przepustu, powstała zatoka autobusowa z kanalizacją deszczową. Łączny koszt prac wyniósł 140 tys. zł.