Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-02-28 14:50:31 przez system

W Łapanowie powstanie klasa wojskowa

<html />

Decyzją Zarządu Powiatu we wrześniu w Zespole Szkół w Łapanowie otwarty zostanie nowy kierunek, który przygotowywał będzie do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunku prawa i administracji, AWF, zarządzaniu zasobami ludzkimi, szkołach oficerskich, lub szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna, etc.)

W cyklu nauczania przewidziano ceremoniał wojskowy, wiedzę nt. struktury polskich sił zbrojnych, szkolenia bojowe, ćwiczenia z terenoznawstwa, wyjazdy do jednostek wojskowych czy elementy samoobrony.

Oczekiwania związane z nową klasą, jak przyznaje dyrektor Maria Plewa, są bardzo duże. Klasa ta, oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z języka angielskiego, niemieckiego i historii, gdyż przedmioty te punktowane są w procesie rekrutacji np. na studia wojskowe - dodaje dyrektor.

Absolwent klasy o tym profilu opanuje wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzę i umiejętności strzeleckie, analityczne dowodzenie zespołem jak również sprawność fizyczną w pokonywanie toru przeszkód.

W cyklu kształcenia przewidziano posługiwanie się bronią pneumatyczną, orientację w terenie z mapą i bez mapy, udzielanie pierwszej pomocy, musztrę, stosowanie podstawowych chwytów obronnych wykorzystywanych w praktyce doświadczeń służb mundurowych.

Klasa ta ma przygotować uczniów do podjęcia decyzji o kształceniu w szkołach i akademiach wojskowych. Jej celem będzie kształtowanie postawy patriotyzmu, zdobycie wiedzy przez uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności. Będzie również doskonalić pilność, ambicję, uczciwość i szlachetną rywalizację. W związku z tym wspólnie z Zarządem Powiatu podjąłem decyzję o konieczności utworzenia takiego kierunku -podkreśla starosta bocheński Jacek Pająk.

Nauka odbywać będzie się pięć dni w tygodniu, w tym jeden dzień będzie tzw. "dniem mundurowym". Uzupełnieniem kształcenia wojskowego będą organizowane manewry wojskowe, obozy i zajęcia poligonowe.

Absolwenci po ukończeniu tej klasy uzyskują certyfikat potwierdzający specjalistyczne przeszkolenie wojskowe.