Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-03 21:12:16 przez system

W gminie Bochnia powstanie PSZOK!

Około 1 700 000 zł otrzyma Gmina Bochnia z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Inwestycja powstanie w Gorzkowie i ma kosztować 2 mln zł.

Jak czytamy na profilu GB na faceboku: ”PSZOK stanowi uzupełnienie wywozu śmieci od mieszkańców. Każdy mieszkaniec Gminy Bochnia będzie mógł oddać do PSZOK-u segregowane odpady komunalne w tym m.in. gruz z remontów, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie, lodówki, telewizory, akumulatory itp. Za oddanie takich odpadów nie będą pobierane opłaty”.