Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-19 17:17:05 przez system

W Moszczenicy umieją wydawać pieniądze

Sołectwo Moszczenica zajęło III miejsce w Małopolsce w konkursie na najciekawszy projekt wykorzystania Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy wsi postanowili za pieniądze z Funduszu wyremontować Wiejski Dom Ludowy.

Sołtys Moszczenicy, Witold Wróbel odebrał z rąk wójta Marka Bzdeka kosiarkę spalinową marki Solo By AL-KO 120.

I miejsce w tym konkursie zajęło sołectwo Chrząstowice z gminy Wolbrom, II zaś – sołectwo Malec z gminy Kęty.

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów. Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.