Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-07-20 14:52:35 przez system

W Rdzawie powstaje środowiskowy Dom Samopomocy

<html />

1 listopada w Rdzawie (gm.Trzciana) rozpocznie działalność Środowiskowy Dom Samopomocy, finansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja pensjonariuszy.

W powstającym dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy, osoby niepełnosprawne będą mogły przebywać i spędzać czas wolny. Ilość miejsc jest w nim ograniczona (i ustalona z Urzędem Wojewódzkim) na 38 osób.

Środowiskowy Dom będzie pomagał osobom niepełnosprawnym zapewniając im opiekę i rehabilitację. Ośrodek zajmie się rehabilitacją osób niepełnosprawnych i przygotowaniem ich do samodzielnego życia. Powstają pracownie: komputerowa, rehabilitacyjna, sportowo-rekreacyjna, plastyczna, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego. W ośrodku znajdować się będzie gabinet psychologiczno-pedagogiczny, gdzie prowadzona będzie terapia indywidualna.

W nowopowstałym ośrodku uczestnicy będą mogli aktywnie spędzać czas wolny i odmienić swoje codzienne życie. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zapewniony będzie transport (przywóz i odwóz uczestników).

Osoby wykazujące chęć uczestnictwa zgłaszać się mogą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie w godzinach urzędowania tj. 7:30- 15:30, tel. 14 613-60-02.