Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-06 15:27:32 przez system

W SOSW zamieniali "szare na złote"

„Zamień szare na złote”- pod takim hasłem odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, którą zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bochni. Do dyskusji nad przemianami edukacyjnymi zaproszono naukowców różnych profesji: pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów i kulturoznawców. Stąd też interdyscyplinarny charakter tego przedsięwzięcia.

Obrady plenarne rozpoczął wykład inauguracyjny prof. Iwony Nowakowskiej – Kempnej. W dalszej części, w pięciu tematycznych sesjach panelowych, swoje refleksje naukowe wygłosiło blisko 40 prelegentów.

Tematyka obejmowała problematykę szkoły, jako przestrzeni dla wyzwań pedagogów, zagadnień związanych ze środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz uczestnictwem młodzieży w nieformalnych grupach i subkulturach. Jednym z wiodących tematów była oligofrenopedagogika, czyli dyscyplina nauki zajmująca się rewalidacją osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Prelegenci dzielili się wynikami swoich badań, ich wpływem na praktyki edukacyjne i rehabilitację. Naukowcy prezentowali innowacyjne programy, metody i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Partnerami naukowymi konferencji było pięć polskich uczelni: Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach.