Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-24 19:43:48 przez system

Walka Gminy Bochnia z azbestem

Gmina Bochnia pragnie całkowicie zlikwidować pokrycia dachowe z rakotwórczego azbestu. W tym celu złoży aplikację do Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z którego to programu może uzyskać 85% dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu.

Niestety, koszty materiałów na pokrycie dachowe i robociznę będą musieli wziąć na siebie właściciele budynków. Wydaję się, że to znacznie ograniczy liczbę chętnych do złożenia odpowiedniej deklaracji. Nowy dach to duża inwestycja, często niedostępna dla uboższych mieszkańców naszej gminy, a tacy głównie mają domy z azbestowym dachem.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Warto przypomnieć, że dopłaty do likwidacji azbestu były również za czasów poprzedniej ekipy władającej Gminą. Każdy, kto zechciał zmienić swój dach na bardziej ekologiczny otrzymywał 500 zł. Był to jednak zaledwie ułamek sumy, którą trzeba było wydać na rozbiórkę, transport, magazynowanie i utylizację pokryć azbestowych oraz – na nowy dach. Suma tych wszystkich kosztów to kilkadziesiąt tysięcy zł.

Deklaracje udziału w projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy, u sołtysów, a także pobrać stąd. Termin składania wypełnionych deklaracji to 28 września 2017 roku.