Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-06 13:05:50 przez system

Weź udział w konsultacjach strategii rozwoju miasta

Burmistrz Bochni serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne, związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2014 -2020, które odbędą się we wtorek 10 czerwca według podanego niżej harmonogramu.

Harmonogram:

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia

Grupa I godz.: 10,00
Uczestnicy: pracownicy Urzędu Miasta, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele instytucji kultury, oświaty, sportu i turystyki.

Grupa II godz.: 13,00
Uczestnicy: przedsiębiorcy,

Grupa III godz.: 16,00
Uczestnicy: mieszkańcy, przedstawiciele rad osiedlowych, organizacji pozarządowych

Podczas spotkań zostaną przedstawione materiały dotyczące: wizji, misji, obszarów rozwojowych, analizy SWOT wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi oraz przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy Miasta Bochnia do realizacji w latach 2014 – 2020.

Wśród uczestników przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca wyżej wymienionych zagadnień.