Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-02 15:18:19 przez system

Weź udział w projekcie uporządkowania reklam

„Bochnia może być piękna” to jeden z projektów ogólnomiejskich, wybranych przez mieszkańców Bochni w Budżecie Obywatelskim.

Każdy z nas zapewne zauważył galimatias (nazywając to delikatnie) reklamowy, który jest szczególnie rażący w rejonie historycznego centrum miasta. Projekt „Bochnia może być piękna” ma na celu uporządkowanie chaosu reklamowego i stworzenie projektu 12 stylowych reklam i witryn, które zastąpią obecne i często przypadkowe rozwiązania.

Początek drogi poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznej w Bochni, to jej historyczne centrum - Rynek oraz fragment ciągu komunikacyjnego przebiegającego ulicami Kazimierza Wielkiego i Tadeusza Kościuszki od Placu Turka do budynku Sądu Rejonowego.

Organizatorzy akcji chcą, żeby każdy mieszkaniec Bochni mógł:
- wyrazić opinię na temat funkcjonowania i skuteczności istniejących reklam już istniejących – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.piekna-bochnia.pl - wziąć aparat fotograficzny, telefon i czynnie uczestniczyć w akcji fotograficznej, w dniu 12 listopada. Zbiórka na Rynku pod pomnikiem Króla Kazimierza, wyruszamy o 14.00 . Spacer będzie trwał godzinę do półtorej godziny i każdy kto będzie chciał może do niego dołączyć w trakcie. Podsumowaniem będzie wystawa poświęcona pozytywnym i negatywnym przykładom szyldów reklamowych na obszarze realizacji projektu z wyróżnieniem najlepszych zdjęć.

  • uczestniczyć w seminarium pt. „Reklama w historycznej przestrzeni miasta Bochnia” (termin zostanie ogłoszony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem)

Te wszystkie działania mają zachęcić podmioty/pracodawców prowadzących działalność w nieruchomościach w obrębie ścisłego centrum Bochni, do wzięcia udziału w przedsięwzięciu i realizacji nowych, zaprojektowanych form witryn, szyldów bądź reklam. Jako pierwsi, staną się wzorem i przykładem do dalszych zmian.

Dla sprawnej realizacji tego zadania, a w przyszłości dostosowania wszystkich reklam w Bochni, do wymagań ustanowionych poprzez tzw. ustawę rewitalizacyjną, ruszył serwis internetowy www.piekna-bochnia.pl Tam znajdziecie Państwo informacje na temat tego projektu oraz ankietę, dotycząca reklam w centrum miasta. Bardzo prosimy o jej wypełnienie!

Wszystkie podmioty, funkcjonujące w sąsiedztwie Rynku oraz ul. Kazimierza Wielkiego, zainteresowane zmianą wizerunku swoich witryn i szyldów oraz innych nośników, mogą zgłosić się do udziału w projekcie. Przeprowadzone działania i konsultacje posłużą opracowaniu rekomendowanych rozwiązań projektowych w docelowym katalogu reklam, a przyjęte wzory witryn, szyldów i reklam zostaną opublikowane oraz poddane uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wspomniana wyżej akcja fotograficzna - w formie spaceru fotograficznego – ma w jak największym stopniu zobrazować mieszkańcom i przedsiębiorcom istniejący chaos reklamowy, i wizualny w historycznym centrum miasta. Spośród wykonanych fotografii zostanie wybranych kilka reprezentatywnych oraz odbędzie się ich wystawa, która zostanie otwarta podczas seminarium pt. „Reklama w historycznej przestrzeni miasta Bochnia”

Planowane jest również udzielenie właścicielom/najemcom z tego obszaru, bezpłatnych porad specjalistów z zakresy marketingu, grafiki użytkowej i ochrony zabytków. Wszystkie projekty aranżacji szyldów, witryn nawiązywać powinny do bogatych tradycji rzemieślniczych i kupieckich Bochni.

Organizatorzy chcą, żeby projekty przewidywały wykorzystanie naturalnych rozwiązań materiałowych z preferencją dla szyldów ażurowych z elementami kutymi, wykonanymi z drewna lub metaloplastyki.

Końcowym efektem projektu będzie wyłonienie 12 najbardziej aktywnych i zaangażowanych właścicieli bądź najemców lokali handlowo-użytkowych, którzy usuną obecne reklamy, zamontują estetyczne, wpisujące się w charakter miasta, nowe nośniki reklamowe wg opracowanego katalogu.