Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-14 15:35:08 przez system

Wiadomo, kto odbierze od nas śmieci

Urząd Miasta Bochnia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Bochnia i zagospodarowanie tych odpadów” wzięły udział dwa podmioty.

Były to:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Miki" Mieczysław Jakubowski z Krakowa

oraz

2) konsorcjum firm:
Lider: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych,
Partner: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol”, Tylmanowa,
Partner: Sita Małopolska, Kraków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 14 czerwca wybrano ofertę konsorcjum firm.