Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-17 23:20:01 przez system

Wiarygodna Szkoła w Bogucicach

W maju 2015 r. Zespół Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach: Szkoła Podstawowa w Bogucicach i Gimnazjum w Bogucicach została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyły do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.

Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły.

Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu (na zdjęciu).

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na stronie internetowej Programu: www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce "Wiarygodne Szkoły" a także na Facebooku wpisując hasło: "Wiarygodna Szkoła".