Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-11 19:54:22 przez system

Wichura: interwencje, straty, pomoc poszkodowanym

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy podsumowujący skutki wichury w Małopolsce, której prędkość wynosiła nawet 115km/h. W spotkaniu wzięli udział: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, p.o. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka, dyrektorzy Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk i Andrzej Pasek.

Działania ratownicze prowadzone były siłami własnymi PSP, wzięło w nich udział 3321 strażaków PSP i 14 522 druhów OSP.
Za okres 10-11.03. PSP odnotowała: 3248 interwencji; 831 budynków mieszkalnych, 177 gospodarczych.

Straty za dzień 10.03.: 691 interwencji, uszkodzonych zostało 147 budynków mieszkalnych i 100 gospodarczych. Całkowicie zerwane dachy: 38 w budynkach mieszkalnych i 22 na gospodarczych. Decyzje o budynkach, w przypadku których wydane zostały decyzje o wstrzymaniu użytkowania: 3 w powiecie tarnowskim, 1 w powiecie bocheńskim.

Straty za dzień 11.03.: 2557 interwencji, uszkodzonych zostało 684 budynków mieszkalnych i 278 gospodarczych. Całkowicie zerwane dachy: 190 w budynkach mieszkalnych i 77 na gospodarczych. Decyzje o budynkach, w przypadku których wydane zostały decyzje o wstrzymaniu użytkowania: 1 w powiecie bocheńskim (w Bogucicach, gm. Bochnia), 1 nowotarskim.

• Z uwagi na częściowo uszkodzone dachy w województwie małopolskim zamknięto 4 szkoły:
Zegartowice gm. Raciechowice;
Zbydniów gm. Łapanów;
Zgłobice gm. Tarnów;
Męcina gm. Limanowa

• utrudnienia na kolei: szlak nr 94 pomiędzy Spytkowicami i Przeciszowem – ruch odbywał się jednym torem, wznowienie ruchu nastąpiło około 13.00

• wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. O godz. 12:00 przywrócono drożność odcinka drogi wojewódzkiej nr 960 Bukowina – Łysa Polana. Ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń

• nad naprawianiem awarii pracują też dostawcy energii: rano o godzinie 6.45 liczba klientów Tauron Dystrybucja S.A. bez prądu wynosiła 140 614, o godzinie 10.00 liczba ta spadła do 62 547.

Dane z godziny 12.00:
Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 607Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 36829.

Poszkodowani w wyniku silnego wiatru w Małopolsce mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu. Do 6 tys. złotych mogą otrzymać rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki te udzielane są w formie zasiłków celowych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynku gospodarczego wysokość pomocy nie może przekroczyć, niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków, łącznie kwoty 100 tys. zł.Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną i udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby uprawnionej. Podstawą do przyznania pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.