Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-21 16:07:58 przez system

Większa ulga na dziecko

Od nowego roku nastąpiła zmiana przepisów, która wprowadza nowe możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej. Z ulgi skorzystają te rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i odprowadza składki do ZUS.

Podatnik, który posiada prawo do odliczenia ulgi na dzieci, a jego podatek wynikający z zeznania jest za niski, by odliczyć pełną kwotę tej ulgi, będzie mógł otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem na podstawie liczby wychowywanych dzieci, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota dodatkowego zwrotu nie może być większa niż łączna suma zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

By skorzystać z dodatkowego zwrotu podatnik do swojego zeznania podatkowego musi dołączyć wypełniony dodatkowy druk PIT/UZ. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z ulgi, PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne drugiego małżonka. Niestety osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych, które nie podlegają składkom ZUS nie będą miały prawa do odliczenia dodatkowej kwoty ulgi.

Zmianie uległa również wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Tak więc kwoty ulgi na dzieci kształtują się następująco na trzecie dziecko 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne 2700 zł. Odliczenie na pierwsze i drugie dziecko pozostaje bez zmian i wynosi po1112,04 zł.

liczba dzieci wysokość ulgi wcześniej wysokość ulgi obecnie

1 1 112,04 zł 1 112,04 zł

2 2 224,08 zł 2 224,08 zł

3 3 892,20 zł 4 224,12 zł

4 6 116,28 zł 6 924,12 zł

Otrzymana przez podatnika kwota dodatkowej ulgi będzie miała wpływ na wysokość dochodu rodziny podatnika dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Powyższe zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2015 roku, a więc mają zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2014 roku. Ministerstwo Finansów w ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, zobowiązało się do zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego w ciągu 30 dni od daty złożenia zeznania. Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.