Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-06 12:01:09 przez system

Wielki jubileusz koronacji - wspomnienie minionych wydarzeń

Wszyscy znamy wizerunek Matki Bożej Bocheńskiej, niewielu jednak wie, że mało brakowało aby została ona Matką Boską... Wielicką. W początkach XVII wieku obraz należał bowiem do wielickiego mieszczanina, który, przekonany o jego cudownym charakterze, podarował go kościołowi w swoim mieście.

Kiedy tam jednak zwlekano z wystawieniem obrazu na ołtarz, zdegustowany ofiarodawca odebrał wizerunek Matki Boskiej i oddał go dominikanom w Bochni.

W latach 30 siedemnastego wieku z oczu Bocheńskiej Madonny trzykrotnie popłynęły krwawe łzy. Raz takie niewytłumaczalne zdarzenie miało miejsce w obecności specjalnej komisji, powołanej do zbadania tego właśnie zjawiska. Krwawe łzy matki Boskiej i liczne uzdrowienia, które przypisywano Jej wstawiennictwu stały się początkiem wielkiego kultu obrazu, który dziś zdobi Kaplicę Różańcową w kościele św. Mikołaja. Minęło 300 lat zanim postanowiono uhonorować wizerunek matki Boskiej bocheńskiej ukoronowaniem. Obyło się to 7 października 1934 roku na kolanowskich łąkach. Warto wspomnieć, że początkowo planowano uroczystość na 15 sierpnia tego roku, jednak olbrzymia powódź, jaka nawiedziła wtedy Małopolskę zmusiła do zmiany terminu koronacji.

Uroczystość koronacji obrazu w 1934 roku. Fotografia ze zbiorów muzeum w BochniO randze tego październikowego zdarzenia AD 1934 i jego znaczeniu dla Bochni niech świadczy fakt, że w samej procesji z Obrazem od kościoła św. Mikołaja do Kolanowa wzięło udział 50 tys. ludzi. Zaś we właściwym nabożeństwie koronacyjnym — 100 do 135 tys! Przygotowania do tej wielkiej uroczystości poprzedziło prawdziwe pospolite ruszenie zarówno wśród duchownych jaki i wśród wiernych bochnian. Ówczesna prasa katolicka pisała: "Lud bocheński trwa w modlitwie długo - a potężne uczucie Uroczystość koronacji obrazu w 1934 roku. Fotografia ze zbiorów muzeum w Bochnimieszkańców Bochni ku Maryi zda się ożywiać i ulice i domy". Dość przypomnieć, że lista ofiarodawców na złote korony dla Matki i Dzieciątka wynosiła 154 str. Podczas uroczystości śpiewał Międzyszkolny Chór Koronacyjny, utworzony specjalnie na tę okazję, a liczący 300 osób. Z okazji koronacji powstały liczne dzieła muzyczne i literackie, napisane przez utalentowanych ludzi rodem z Bochni, a ówczesny proboszcz napisał hymn do matki Bożej Bocheńskiej, śpiewany do dziś w naszych kościołach. Samego aktu Uroczystość koronacji obrazu w 1934 roku. Fotografia ze zbiorów muzeum w Bochnikoronacji dokonał ówczesny biskup tarnowski, Franciszek Lisowski wespół z proboszczem św. Mikołaja, Władysławem Kucem. Obecni byli liczni biskupi z diecezji tarnowskiej, krakowskiej, lwowskiej i innych, a także wielu dostojników świeckich. Na zakończenie ten potężny tłum odśpiewał "Boże, coś Polskę".

Jubileusz 50-lecia koronacji obrazuUroczystość koronacji Matki Bożej Bocheńskiej postanowiono wtedy przypominać co 5 lat, co znakomicie przyczyniło się do utrwalenia kultu Cudownego Obrazu. Wielu z nas pamięta szczególnie podniosłe 50-lecie koronacji w 1985 roku. Dlaczego wtedy a nie w 1984? — zapyta ktoś. Otóż roczne opóźnienie wiązało się z osobą ks. infułata Stanisława Wójtowicza, proboszcza parafii św. Mikołaja, który przygotowywał uroczyste obchody. Zmarł jednak niemal w przeddzień 50 rocznicy koronacji, a pogrzeb odbył się dokładnie 7 października…Wtedy to postanowiono przenieść jubileusz na rok następny, uroczystości poprowadził już nowy proboszcz, ks. Karol Dziubaczka. Działo się to znowu na łąkach kolanowskich, a nabożeństwo celebrowane przez kardynała Franciszka Macharskiego zgromadziło 50 tys. wiernych. Co to znaczyło dla naszego kościoła i wszystkich ludzi zniewolonych przez czasy komunizmu i niedawny stan wojenny nie trudno sobie wyobrazić. Na 50 — lecie wykonano dla Matki Bożej Bocheńskiej nowe korony, których fundatorem był prałat Franciszek Korta, Jubileusz 50-lecia koronacji obrazuJubileusz 50-lecia koronacji obrazupochodzący z Bochni. Odczytano też wtedy specjalny telegram Jana Pawła II, w którym pisał: "Z całą diecezją tarnowską klękam z różańcem w ręku przed Matką Bożą Bocheńską, by podziwiać i wysławiać w Bogarodzicy wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie oglądać w Niej to, czym pragnie i spodziewa się być Kościół"

Zdjęcia z roku 1934 znajdują się w zbiorach muzeum w Bochni. Natomiast obszerną relację fotograficzną podczas jubileuszu 50-lecia w 1985 roku wykonał Pan Andrzej Tarajko z zakładu fotograficznego "Atar-Foto" przy ul. Kazimierza Wielkiego 7. Za jego też staraniem na placu sanktuaryjnym stanęły gablotki i powstała wystawa zdjęć przedstawiająca obydwa wydarzenia.